Doe mee met het wijknetwerk

Het wijknetwerk is de dragende kracht van Campus Spangen: in de samenwerking tussen de verschillende organisaties komt de veelkleurigheid en kracht van de wijk naar voren. In de netwerkbijeenkomsten delen we onze kennis, ervaringen en geleerde lessen. Zo helpen we elkaar om ons samen in te zetten voor en in Spangen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals in de wijk: om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en te ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken en ondersteunen. In de gemiddelde netwerkbijeenkomst haakt een breed palet van partners aan: de wijkagent, Centrum voor Jeugd en Gezin, basisscholen, buitenschoolse opvang, welzijnspartners en meer. De netwerkbijeenkomsten vinden één keer per kwartaal plaats in het Westervolkshuis (Spartastraat 1).

Wil je deelnemen aan het wijknetwerk?

Dat kan. Hoe meer professionals en bewoners uit Spangen aanhaken, hoe beter het wijknetwerk werkt. Neem contact op voor meer informatie over de volgende bijeenkomst.